spotkanie pup - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 (20 grudnia 2017 r.)

 Przejdź na górę