Spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Działania VIII.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


 Przejdź na górę