Spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy w ramach naboru z Działania VIII.1 RPO WŁ i Poddziałania 1.1.2 PO WER - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy w ramach naboru z Działania VIII.1 RPO WŁ i Poddziałania 1.1.2 PO WER (21 grudnia 2016)

 Przejdź na górę