Nabór nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 (projekty pozakonkursowe PUP, Poddziałanie 1.1.2) - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Trzecia aktualizacja Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017

Druga aktualizacja Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017

Aktualizacja regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017

Nabór nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 - Poddziałanie 1.1.2

 Przejdź na górę