Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Zmiana do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1

 Przejdź na górę