Archiwum projektów 2016 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Archiwum projektów

Fundacja RAZEM

Tytuł projektu: Diagnoza - kwalifikacje - zatrudnienie - kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła
 
Dane kontaktowe:
Ul. 6 Sierpnia 5/2, Łódź
tel. 694 711 467
razem@fundacjarazem.org.pl
http://www.fundacjarazem.org.pl/obecne-projekty/diagnoza-kwalifikacje-zatrudnienie-kompleksowe-wsparcie-osob-mlodych-na-rynku-pracy.html

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych

Tytuł projektu:  Masz prawo do kwalifikacji - II edycja

Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 

Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : styczeń 2019 r.
Dane kontaktowe: 
ul. Giewont 66, Łódź
Tel. 42 630 31 93
studiumnt@studiumnt.pl
http://studiumnt.pl/prawodokwalifikacji/

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Tytuł projektu:   Od bierności do aktywności
Dla kogo projekt?  Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : do marca 2019 roku
Dane kontaktowe: 
ul. Kościuszki 5
98-200 Sieradz
Tel.: (43) 828 – 50 – 78
Anna Wojdyła
Tel.: 605 – 067 – 755
e-mail: anna_wojdyla@ocwp.org.pl
http://ocwp.org.pl/projekty-unijne/projekt-od-biernosci-do-aktywnosci/
 

NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Tytuł projektu:   Wulkan możliwości
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania
 • poradnictwo zawodowe i Pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe - indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości uczestnika, zgodnie z IPD
 • staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji :ciągła
Dane kontaktowe: 
Łódź., ul. 6 sierpnia 5
Telefon: 694-711-467
e-mail: ncg@ncg.com.pl
http://www.ncg.com.pl/index.php/projekty-efs/projekty-efs-5
 

HOG POLSKA Jakub Gibała

Tytuł projektu:   M(Ł)odzi -Aktywni- Kreatywni
Dla kogo projekt?
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  Łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła
Dane kontaktowe: 
ul. Łąkowa 7A budynek D lok. 036,  Łódź
Tel. 602 453 360, 787 098 800
biuro@hogpolska.pl
http://hogpolska.pl/projekty/mlodzi_-_aktywni_-_kreatywni

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Poszukiwana/y II

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła od stycznia 2019
 
Dane kontaktowe:
Ul. Ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
http://www.poszukiwani.inkubator.org.pl/

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Młodzi - aktywni - kreatywni
Dla kogo projekt?  Uczestnikami projektu są osoby młode bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy.
 
Co oferuje projekt?: 
Projekt przyczyni się do realizacji celu PO WER poprzez zapewnienie każdemu uczestnikowi projektu:
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staż
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od marca 2018 do lutego 2019

Dane kontaktowe: 
Ul. Św. Barbary 4c,  Wieluń
kom. 696 881 025, kom. 692 413 864
aktywnikreatywni@eurogrupa.pl
https://www.eurogrupa.pl/szkolenia-ue/%C5%82%C3%B3dzkie/mlodzi-aktywni-kreatywni.html
 

Centrum Samorządności i Regionalizmu

Tytuł projektu:   Kwalifikacje i praca młodych
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  powiaty: łowicki, skierniewicki, tomaszowski, rawski, łódzki wschodni, zgierski, kutnowski
Termin rekrutacji : do maja 2019
Dane kontaktowe: 
Kozia 11/15, Łowicz
Tel. 46 830 02 47
csirlowicz@gmail.com
http://csir.org.pl/2019/01/07/kwalifikacje-i-praca-mlodych/
 

Związek Młodzieży Wiejskiej

Tytuł projektu:   Możesz więcej
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu
 • wysokiej jakości szkolenia
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : luty- marzec 2019 r.
Dane kontaktowe:
ul. Żeligowskiego 32/34,                  
mozeszwiecej@zmw.pl
http://www.zmw.pl/article/view/655

Forecast Consulting Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Z POWERem do pracy !

Dla kogo projekt?: wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym os. z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, zindywidualizowane pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: od  września 2018

Dane kontaktowe:
ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 807, Łódź
tel. 782 004 300

zpowerem@forecast.com.pl
http://zpoweremdopracy.pl/
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu: ROZWÓJ EDUKACYJNY I ZAWODOWY MŁODZIEŻY NEET

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw.młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: do końca sierpnia 2018
 
Dane kontaktowe:
Ul. Wyszyńskiego 11, Kutno
biuro@zdz-plock.com.pl
www.zdz-plock.com.p

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu:   Hop do pracy!
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualny Plan Działania
 • warsztat umiejętności miękkich
 • szkolenia zawodowe
 • staże
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła do wyczerpania limitu miejsc
Dane kontaktowe: 
ul. Narutowicza 7/9, Łódź
Tel. 42 639 91 10
sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl
 

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa - łódzkie z POWEREM!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
 Plac Solny 14/3, Wrocław
tel. 717071551
 biuro@vividconsulting.pl
www.vc.edu.pl
 

Stowarzyszenie Prorew

Tytuł projektu:   Twoja nowa szansa
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 
 • identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem IPD
 • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : I edycja maj 2018, II edycja  wrzesień 2018.
Dane kontaktowe: 
Karola Szymanowskiego 3/58, Kielce
Tel. 669 430 643
 stowarzyszenie.prorew@gmail.com
www.stowarzyszenieprorew.pl
 

PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Młody-zatrudniony!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
mlody-zatrudniony@puls-szkolenia.pl
tel. 699 670 278
http://puls-szkolenia.pl/projekty/mlody-zatrudniony/

PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

Tytuł projektu: Młodzi gotowi do zmian!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji: do końca września 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 91/93, budynek D, IV piętro, pok. 43
tel. 512 340 468
biuro.lodz@plusk24.pl
www.mlodzigotowi.plusk24.pl
 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: MŁODZI AKTYWNI W ŁÓDZKIM
Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
tel. 583 054 132
efs_projekty@mcdk.com.pl
 

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k.

Tytuł projektu:  Indywidualny Program Zatrudnienia

Dla kogo projekt?: wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: październik-listopad 2018
 
Dane kontaktowe: Al. Jana Pawła II 25, Warszawa
tel. 22 208 28 49
ewelina.gorka@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl
 

J&C GROUP

Tytuł projektu: Udany start na rynku pracy

Dla kogo projekt?:  wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw.młodzież NEET

Co oferuje projekt?:  poradnictwo zawodowe, zindywidualizowane pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018

Dane kontaktowe:
ul. Armii Krajowej 9/14
 81-382 Gdynia
tel. 505 444 195
jurkiewicz.robert@gmail.com
www.jcgroup.pl

Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak

Tytuł projektu:   Mój cel - zatrudnienie
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem IPD
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne pośrednictwo pracy w formie jobscoutingu
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : od lipca do października 2018
Dane kontaktowe:
Bojerowa 10 , Konin
Tel. 602 627 786
 fundusze@meridium.org.pl
www.meridium.org.pl
 

Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna

Tytuł projektu:   Akademia Rozwoju Zawodowego - projekt dla osób młodych pozostających bez pracy.
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe, w tym: identyfikacja potrzeb UP, diagnoza możliwości, pośrednictwo pracy i poradnictwo w zakresie rozwoju kariery
 • szkolenia podnoszące/uzupełniające kompetencje i/lub kwalifikacje
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła do wyczerpania liczby miejsc
Dane kontaktowe: 
Mysłowicka 15, Warszawa
Tel. 22 250 13 87
wojciech.malek@projektgamma.pl
www.projektgamma.pl
 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Otwarte drzwi do zatrudnienia II

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: czerwiec-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
 Ul. Konstytucyjna 42c,  Łódź
42 674 44 66
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl
 

CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   Młodzi, aktywni, wykwalifikowani
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia
 • staże zwodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 54, Łódź
tel. 660 677 232,
tel. 883 861 317
e-mail:
cbpk@cbpk.pl
www.cbpk.edu.pl/projekty/mlodzi-aktywni-wykwalifikowani/
 

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Tytuł projektu:   Akademia aktywności zawodowej
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień-październik 2018r.
Dane kontaktowe: 
ul. Nawrot 46, Łódź
Tel. 535497461
lodz@asise.pl
www.asise.pl
 

AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ

Tytuł projektu: PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)
Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw.młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji: powiaty: piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański, opoczyński, skierniewicki, m. Skierniewice, brzeziński, tomaszowski, rawski

Termin rekrutacji: do końca września 2018
 
Dane kontaktowe
ul.Liliowa 6, Skierniewice
tel. 667 799 122
griniar@griniar.pl
 www.griniar.pl
 

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" Sp. Z.O.O

Tytuł projektu:   Początek kariery
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia
 • staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła: wrzesień – grudzień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Bohaterów Monte Cassino 53, Lublin
Tel. 81 533 78 33
https://projektyokcjo.pl/poczatek-kariery/
 

MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Tytuł projektu: Młodzi i aktywni na łódzkim rynku pracy!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż
 
Miejsce realizacji: Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: do końca wrzesnia 2018
 
Dane kontaktowe:
Ul. Domaniewska 47/1, Warszawa
tel. 22 839 55 99
m.cyran@mcs.edu.pl
www.mcs.edu.p

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Alfa Sp. z o.o.(dawniej Kancelaria Podatkowa, Biuro Rachunkowe Alfa Magdalena Borkowska)

Tytuł projektu:   ALFA - na dobry początek

Dla kogo projekt?  
 
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  Łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień - lipiec 2018 r.
Dane kontaktowe: 
Łagiewnicka 137, Łódź
Tel. 509 790 465
 magdalena.borkowska@biuroalfa.co

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Edukacja i praca - to sie opłaca!
Dla kogo projekt?  
 
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień-czerwiec 2018r.
Realizacja projektu:  2018-04-01 do 2019-04-30
Dane kontaktowe: 
ul. Adama Mickiewicza 47, Szczecin
Tel. 91 423 33 11
szczecin@inbit.pl
www.inbit.pl
 

"CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA

Tytuł projektu: WySTARTuj na rynku pracy!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: lipiec 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Wałbrzyska 11/85, Warszawa
tel. 884 805 026
biuro@cezelazna.pl
www.cezelazna.pl/
 

F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" Rębiasz Jarosław

Tytuł projektu: SZANSA na dobrą zmianę
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • szkolenia
 • staże
Miejsce realizacji:  powiat opoczyński , piotrkowski, radomszczański , tomaszowski
Termin rekrutacji : brak informacji
Dane kontaktowe: 
ul. Pawlikowskiego 5, Piotrków Trybunalski
Tel. 501 186 648
 jarekmys@interia.pl
www.cksowa.edu.pl
 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu

MŁODOŚĆ VS WYZWANIA RYNKU PRACY

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne do 29 roku życia, w tym:

 • osoby z niepełnosprawnością, 

 • osoby o niskich kwalifikacjach oraz z brakiem doświadczenia zawodowego,

 • z niskim wykształceniem,

 • długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt? 

 • doradztwo zawodowe,

 • szkolenia zawodowe (m.in. księgowość, magazynier),

 • 3 miesięczne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców,

 • pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji 

miasto Łódź i powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński i łódzki wschodni

Termin rekrutacji

 • marzec 2016

 • wrzesień - październik 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Narutowicza 7/9
sekretariat@wsfi.pl
www.szkolenia-staze.pl
www.wsfi.edu.pl
tel. 42 639 91 10


Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo - Wdrożeniowych

Tytuł projektu

MASZ PRAWO DO KWALIFIKACJI

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt? 

 • warsztaty  „AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY",

 • szkolenia zawodowe (transport i magazynowanie, księgowość, sprzedaż z obsługą klienta),

 • pośrednictwo pracy,

 • 3 miesięczne staże zawodowe.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 •  marzec 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, Pomorska 40
studiumnt@studiumnt.pl
www.studiumnt.pl
tel. 42 630 31 93

Stowarzyszenie PROREW

Tytuł projektu WANT2LEARN W REINTEGRACJI EDUKACYJNO ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NEET Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Dla kogo jest projekt? Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, w tym osoby niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – tzw. młodzież NEET.
Co oferuje projekt? 
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia kompetencyjne (analityczne myślenie, arkusz kalkulacyjny, asertywność, komunikacja, odporność na stres, organizacja pracy, orientacja na cel, prezentacja, pisanie i redagowanie pism),
 • szkolenia zawodowe (kurs księgowości I stopnia, magazynier z obsługą wózków widłowych, kierowca kat. C, spedytor z językiem angielskim, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B),
 • 3 miesięczne staże zawodowe.
Miejsce realizacji  powiat opoczyński, tomaszowski, piotrkowski, radomszczański, rawski, bełchatowski
Termin rekrutacji
 • marzec – listopada 2016
Dane kontaktowe  Żarnów, ul. Polna 1
www.stowarzyszenieprorew.pl
tel. 533 535 008
      669 430 643

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO"

Tytuł projektu  MŁODZI ZAWODOWCY
Dla kogo jest projekt? Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne do 29 roku życia:
 • niskich kwalifikacjach,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • z obszarów wiejskich,
 • wychowujące dziecko.
Co oferuje projekt? 
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe (magazynier, księgowość, kadry i płace, telemarketer i inne)
 • 5 miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką szkolenia,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • marzec 2016
 • czerwiec - lipiec 2016
Dane kontaktowe  Chodzież, ul. Jagiellońska 3,
bioderko.chodziez@gmail.com
www.bioderko.chodziez.pl
tel. 67 211 30 60

Instytut Szkoleniowo - Badawczy MERIDIUM

Tytuł projektu

AKTYWIZACJA MŁODYCH Z GRUPY NEET W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Z WYKORZYSTANIEM ZAŁOŻEŃ INNOWACYJNEJ METODY STORY CHEERING

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach, które nie uczestniczą w szkoleniu lub kształceniu - tzw. młodzież NEET.
 

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia kompetencyjne i podnoszące kwalifikacje (w tym m.in. kurs księgowości I stopnia, programista stron internetowych z kursem języka angielskiego z certyfikatem TOEFL/TELC, kierowca kat. C, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B),

 • 3 miesięczne staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • marzec – kwiecień 2016

 • maj – czerwiec 2016

Dane kontaktowe 

www.meridium.org.pl
biuro@meridium.org.pl
tel. 61 436 02 16
       602 627 786
       605 28 66 65
Biuro Fundacji "Chodźmy Razem":
96-100 Skierniewice, ul. Prymasowska 17/2
www.chodzmyrazem.pl
chodzmyrazem@interia.pl
tel. 46 833 35 22
       505 677 869

 

Forecast Consulting Sp. z o. o.

Tytuł projektu

 AKTYWNI (M)ŁODZI

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne (w tym długotrwale) oraz bierne zawodowo do 29 roku życia.

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia (księgowość, kadry i płace, przedstawiciel handlowy, programista),

 • 3 miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką szkoleń,

 • pośrednictwo pracy,

 • poradnictwo zawodowe.

Miejsce realizacji 

powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i miasto Łódź

Termin rekrutacji

 • lipiec 2016

 • wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, ul Sienkiewicza 13/32
biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com.pl
tel. 42 239 79 86

Eurodoradztwo Sp. z o. o.

Tytuł projektu

MŁODZI-WYKWALIFIKOWANI-ZAKTYWIZOWANI

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz z niskimi kwalifikacjami.

Co oferuje projekt? 

 • pośrednictwo pracy,

 • indywidualne doradztwo zawodowe,

 • szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (bazy danych, technologie mobilne, sprzęt i oprogramowanie komputerowe),

 • szkolenia zawodowe (specjalista ds. transportu i spedycji, specjalista ds. księgowości i podatków), 

 • 3 miesięczne staże zawodowe.

 

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie
 

Termin rekrutacji

 • marzec – wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

biuro@doradztwoeuropejskie.com
www.doradztwoeuropejskie.com

Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/2 (Fundacja Razem)
razem@fundacjarazem.org.pl 
www.fundacjarazem.org.pl
tel. 694 711 467

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu

OTWARTE DRZWI DO ZATRUDNIENIA

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne I bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami / brakiem doświadczenia zawodowego.

Co oferuje projekt? 

 • doradztwo zawodowe,

 • szkolenia kompetencyjne oraz podnoszące kwalifikacje,

 • 3 miesięczne staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • luty 2016

 • kwiecień - maj 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, Konstytucyjna 42c
ceiron@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl/efs.php?id=24
tel. 42 674 44 66
      42 674 44 45

AKUSTICA.MED

Tytuł projektu ŁÓDZKIE BEZ OGRANICZEŃ
Dla kogo jest projekt? Osoby w wieku 15-29 lat bierne zawodowo lub bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotne.
 
Co oferuje projekt? 
 • szkolenia kompetencyjne i podnoszące kwalifikacje,
 • 3 miesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • marzec 2016
 • lipiec 2016
Dane kontaktowe   
www.akusticamed.com
biuro@akusticamed.com
tel. 83 343 97 93

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Tytuł projektu

NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia kompetencyjne i podnoszące kwalifikacje,

 • 3 i 6 miesięczne staże zawodowe.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • styczeń - luty 2016

 • kwiecień - maj 2016

 • lipiec - sierpień 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Skrzetuskiego 1 lok. 7
ake@post.pl
www.ake-ue.pl/projekty/nowa-szansa-lepsze-jutro-lodz/
tel. 507 336 679
      607 764 450
      604 686 693

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Tytuł projektu

AKTYWIZACJA ZAWODOWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB MŁODYCH Z WOJ. ŁÓDZKIEGO

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt? 

 • doradztwo zawodowe,

 • szkolenia zawodowe,

 • 3 miesięczne staże,

 • pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • tryb ciągły do końca lipca 2017

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
533 825 200
www.ekon.org.pl/projekty

NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Tytuł projektu

SPRZEDAWCA - ZAWÓD DEFICYTOWY

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenie modułowe: nowoczesne techniki sprzedaży,

 • szkolenie e-learningowe (poszerzenie wiedzy ze szkolenia modułowego),

 • 3 miesięczne staże zawodowe zgodnie z tematyką szkolenia.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • ciągła

Dane kontaktowe

Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/2
szkolenia@ncg.com.pl
razem@fundacjarazem.org.pl
www.ncg.com.pl
www.fundacjarazem.org.pl
 tel. 519 170 250

Signa Sp. z o.o.

Tytuł projektu

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt? 

 • warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy,

 • warsztaty nabywania kompetencji kluczowych (komunikacja, autoprezentacja, asertywność, praca zespołowa i indywidualna, metody radzenia sobie ze stresem),

 • pośrednictwo pracy,

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia zawodowe,

 • staże zawodowe,

 • warsztaty psychologiczno-doradcze.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • ciągła

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Sienkiewicza 55
signa@signa.pl
www.signa.pl
tel. 42 631 18 18

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Tytuł projektu

PERSPEKTYWY

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne do 29 roku życia w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt? 

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia kompetencyjne i podnoszące kwalifikacje (profesjonalny sprzedawca, pracownik ds. płac i kadr, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, specjalista ds. logistyki),

 • 5 miesięczne staże zawodowe.

Miejsce realizacji 

powiaty: piotrkowski, bełchatowski, opoczyński, radomszczański, łódzki wschodni, tomaszowski, pabianicki

Termin rekrutacji

 • ciągla

Dane kontaktowe 

Piotrków Trybunalski, ul. Sieradzka 10
kswp@kswp.org.pl
www.kswp.org.pl
tel. 44 647 48 08
      41 375 14 55
      41 260 46 21

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu

WSPARCIE OD A DO Z - OD AKTYWIZACJI DO ZATRUDNIENIA

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt? 

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

 • szkolenia zawodowe,

 • 4 miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką szkolenia.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • tryb ciągły do końca lipca 2017

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Kościuszki 80/82
pokój 414, p. IV
lodz@inbit.pl
www.inbit.pl
tel. 508 015 422
      517 657 060

Fundacja RAZEM

Tytuł projektu

FACHOWCY

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia kompetencyjne (komunikacja, motywacja, autoprezentacja, organizacja czasu pracy),

 • przygotowanie zawodowe- szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników,

 • 3 miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką szkolenia.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • ciągła

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/2
razem@fundacjarazem.org.pl 
www.fundacjarazem.org.pl/obecne-projekty/fachowcy.html
tel. 694 711 467

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu

POSZUKIWANA/Y

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat.

Co oferuje projekt? 

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

 • szkolenia i kursy,

 • staże zawodowe od 3 do 6 miesięcy,

 • pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • ciągła

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
a.kubiak@inkubator.org.pl
www.poszukiwani.inkubator.org.pl
tel. 42 636 34 69

ECORYS Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu

INNOWATOR KARIERY

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo w wieku 18-24 lata, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt? 

 • Akcelerator pomysłów (life tutoring)/ dzielenie się dobrymi praktykami),

 • Inkubator kariery (szkolenia kompetencyjne oraz podnoszące kwalifikacje),

 • Akcelerator biznesu (kompetencje miękkie, pisanie CV, zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej itp.),

 • 3 miesięczne staże zawodowe.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

ciągła

Dane kontaktowe 

ul. Mościckiego 38 lok. 5 Tomaszów Mazowiecki
a.majer@ecorys.com
ecorys@ecorys.pl
www.ecorys.pl
tel. 22 339 36 40

Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna

Tytuł projektu

POSTAW NA PRACĘ

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia kompetencyjne i podnoszące kwalifikacje,

 • 3 miesięczne staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy,

 • doradztwo zawodowe.

Miejsce realizacji 

miasto Łódź i powiaty: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji

ciągła

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Zachodnia 70 lok. 415
postawnaprace@business-school.pl
www.business-school.pl/postawnaprace/
tel. 517 696 999
      517 696 660

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND Sp. z o. o.

Tytuł projektu

NOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE SZANSĄ MŁODZIEŻY NEET NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo w wieku 18-24 lat, w tym osoby o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt? 

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

 • warsztaty "Kuźnia Optymizmu",

 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji,

 • 3- miesięczne staże zawodowe,

 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. 

Miejsce realizacji 

powiaty: łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński, miasto Łódź

Termin rekrutacji

 • nieaktualne

Dane kontaktowe 

Łódź, Aleja Mickiewicza 15a, pok.4.5
rekrutacja@lpaz.pl
www.lpaz.pl
tel.42 300 10 93
     885 881 815

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Tytuł projektu

AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne I bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt? 

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia zawodowe (magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej, księgowość od podstaw),

 • 3 miesięczne staże,

 • pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • od lutego 2016

Dane kontaktowe 

mantos@euro-konsult.pl
biuro@euro-konsult.pl
www.euro-konsult.pl
tel. 81 531 88 26
      508 484 512

 Przejdź na górę