Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 (Poddziałanie 1.2.1)

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w konkursie POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

 Przejdź na górę