Spotkanie - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Materiały ze spotkań

Warsztaty z realizacji projektów dla beneficjentów Poddziałania 1.2.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

 Przejdź na górę