Spotkanie - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Materiały ze spotkań

Warsztaty dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z zakresu obsługi systemu SL2014 w procesie rozliczania projektów

 Przejdź na górę