Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Wyjaśnienia dotyczące sytuacji, gdy uczestnikowi projektu zarejestrowanemu jako bezrobotny na wniosek starosty cofnięto status osoby bezrobotnej

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju dotyczące uznania wydatków za kwalifikowalne w projektach pozakonkursowych PUP w przypadku decyzji o wstecznym wyrejestrowaniu danej osoby z rejestru osób bezrobotnych.   W...

POWER, czyli - dajcie czadu!

Zachęcamy do lektury artykułu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. "POWER, czyli - dajcie czadu!", który ukazał się w piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej (22 lipca 2016 r.). W materiale...

Wyjaśnienia dotyczące monitorowania wskaźników dla osi I PO WER

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministwestwa Rozwoju w zakresie monitorowania wskaźników dla osi I PO WER.   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 15 lipca 2016

W dniu 15 lipca 2016 r. zatwierdzona została nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów,...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę