Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER (18 czerwca 2018 r.)

Informujemy, iż w dniu 18 czerwca  2018 r., WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

Nabór nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 - Poddziałanie 1.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18   w ramach:   Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe"...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu ...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (19 kwietnia 2018 r.)

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Dokument obowiązuje od 19 kwietnia 2018 r. Załączniki ...

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę