Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER na lata 2014-2020 (23 listopada 2018 r.)

23 listopada 2018 r. pan minister Adam Hamryszczak podpisał trzynastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.  Załączniki ...

Projekt "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową"

Od września 2018r. Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła realizację projektu pt. Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i...

Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych - 9 listopada 2018 r.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych.   Seminarium odbędzie się 9 listopada w Centrum Nauki Kopernik w...

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w konkursie POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 26 października 2018 r.

Rejestracja została zakońzona.  Wszystkim, którzy się zapisali dziękujemy za zgłoszenia. .................................................................................................................................................................................. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę