Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach PO WER na lata 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności w ramach PO WER. Stanowi on wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem  dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument ten został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

10 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny

10 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem  dotyczącym wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Stanowi on wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie...

Sukces w zasięgu ręki z POWEREM!

Zachęcamy do lektury artykułu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. "Sukces w zasięgu ręki z POWEREM!", który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu Gazety Wyborczej (30 października 2017 r.). W materiale przedstawiamy m.in.  historie mieszkańców województwa łódzkiego, którzy biorą udział w projektach...

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę