Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązują od 18.05.2017 r.)

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r., znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych  na lata 2014-2020. Wytyczne o których mowa są stosowane od 18 maja 2017 r.   ...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w zakresie mobilności ponadnarodowej ogloszonego przez Ministerstwo Rozwoju (16 i 18 maja 2017 r.)

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie dotyczącym mobilności ponadnarodowej ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ( bezpośredni link do informacji o konkursie i spotkaniu...

Bądź mobilny i kreatywny z POWEREM

Zachęcamy do lektury artykułu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. "MŁODY CZŁOWIEKU, weź sprawy w swoje ręce... z POWEREM", który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu Gazety Wyborczej (24 kwietnia 2017 r.). W materiale przedstawiamy m.in.  historie mieszkańców województwa łódzkiego, którzy biorą...

Korekta pozycji z listy wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania z dnia 27.03.2017

Nabór nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.2 „ Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Korekta pozycji z listy wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania z  dnia...

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (obowiązują od 31 marca 2017)

Informujemy, że w lutym 2017 r. nastąpiła zmiana Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Nowelizacja Wytycznych wpłynie na usprawnienie procesu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz na zmniejszenie obciążeń administracyjnych w instytucjach...

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę