Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2014-2020

Informujemy, iż w dniu 21 grudnia  2016 r. , WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 28 listopada 2016

W dniu 28 listopada 2016 r. zatwierdzona została nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach...

POWER - dozwolony od lat 15 do 29 (28 listopada 2016)

Zachęcamy do lektury artykułu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. "POWER – dozwolony od lat 15 do 29", który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Łódzkiego (28 listopada 2016 r.). W...

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (3 listopada 2016)

3 listopada 2016 r., zatwierdzone zostały Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.  Wytyczne skierowane są do instytucji uczestniczących w realizacji programów...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę