Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Bądź mobilny i kreatywny z POWEREM

Zachęcamy do lektury artykułu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. "MŁODY CZŁOWIEKU, weź sprawy w swoje ręce... z POWEREM", który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu Gazety Wyborczej (24 kwietnia...

Korekta pozycji z listy wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania z dnia 27.03.2017

Nabór nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.2 „ Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Korekta pozycji z...

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (obowiązują od 31 marca 2017)

Informujemy, że w lutym 2017 r. nastąpiła zmiana Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Nowelizacja Wytycznych wpłynie na usprawnienie procesu sprawozdawczości z realizacji...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (obowiązują od 30.03.2017)

Nowa wersja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 jest stosowana od 30 marca 2017 r. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę