Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Druga aktualizacja Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano aktualizacji Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017, nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 , ogłoszonego w ramach: Osi...

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020(30 grudnia 2016)

Informujemy, iż 30 grudnia 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów podpisał Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu...

Aktualizacja regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano aktualizacji Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017, nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 , ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej...

Nabór nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 - Poddziałanie 1.1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16  w ramach:     Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę