Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Dokumenty potwierdzające fakt bycia osobą niepełnosprawną

Przekazujemy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju odnośnie dokumentów potwierdzających fakt bycia osobą niepełnosprawną w kontekście wskaźnika produktu liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie . ...

Rekrutacja do projektu "EUROPROFESJA..."

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - realizator projektu " Europrofesja - aktywizacja zawodowa młodzieży NEET poprzez kompleksowy program mobilności ponadnarodowej do Niemiec " zaprasza do udziału w projekcie...

Lista kolejnych wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (04.05.2016)

NABÓR NR POWR.01.01.02‐IP.17‐10‐002/15 w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   stan na dzie ń 04.05.2016 r. ...

Zasada konkurencyjności i szacowanie wartości zamówienia

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej PO WER w kontekście udzielania zamówień w ramach projektów z Poddziałania 1.2.2 PO WER z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Treść pisma: Zgodnie z pkt 1 sekcji 6.5.1 W...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę