Tagi - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


Tagi

Posiedzenie WRRP w dniu 08.08.2019 r.

Załączniki Skany uchwał podjętych na posiedzeniu w dniu 08.08.2019 r.

Obrady WRRP kadencji 2019-2023

Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy nowej kadencji 2019-2023.   Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Robert Baryła w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera 8 sierpnia br. wręczył powołania członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy nowej kadencji 2019-2023. W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy...

Informacja sygnalna o rynku pracy - lipiec 2019

Załączniki Sygnalna lipiec 2019.xlsx

Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2018

Załączniki Raport - zawody deficytowe i nadwyżkowe 2018

Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „ Lider aktywizacji osób młodych" Edycja 2019 ...

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest przez starostę na wniosek pracodawcy. Pracodawca może starać się o zezwolenie na pracę sezonową zarówno dla cudzoziemca, który jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy w Polsce (np. wizę - z wyjątkiem wiz wydanych w celach: turystycznym (01),...

Zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę wydawane są przez wojewodę na wniosek pracodawcy. Cudzoziemiec musi sam ubiegać się o tytuł pobytowy, aby mógł wykonywać legalnie pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę (do 3 miesięcy jest możliwe wykonywania pracy w ramach ruchu bezwizowego, jeśli dla danego państwa wprowadzono takie...

Informacja sygnalna o rynku pracy - czerwiec 2019

Załączniki Sygnalna czerwiec 2019.xlsx

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Cudzoziemiec może w Polsce pracować również na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite). Wniosek o takie zezwolenie składa do wojewody cudzoziemiec już przebywający legalnie na terytorium Polski, jeśli praca ma być wykonywana dłużej niż 3 miesiące.    Więcej informacji na stronach Urzędu do...

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac nie-sezonowych. Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 1 016 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę